Doelstelling website

Het belang van gerichte doelstellingen

Goed omschreven doelstellingen van een website zijn belangrijk. Ze garanderen dat het eindresultaat, wat de klant voor ogen heeft, gehaald wordt. Websites zijn voor de bezoekers een middel om informatie te verkrijgen of om een product of dienst te vinden en uiteindelijk te kopen. De opdrachtgever zal de belangen en de doelstellingen van de website helder moeten hebben.
Dan kunnen wij daar in elk denkbaar opzicht op sturen. In alle gevallen geldt dat de website de dienst, het product of de informatie helder en direct met de doelgroep communiceert.

Is de doelstelling haalbaar?

Meten is weten en met name online acties zijn meetbaar. Tal van programma's zoals Google Analytics en andere modules laten je zien welke pagina's de bezoeker heeft bezocht, waar hij is afgehaakt en hoeveel mensen er daadwerkelijk contact hebben opgenomen of een product hebben besteld.

Zo kun je de doelstellingen steeds weer meten en indien nodig, bijstellen.

google zoekmachine optimalisatie model

 

Winst maken met je website

Voor de meeste commerciële bedrijven geldt toch wel het belang dat zij doodgewoon winst willen maken met hun site, ze willen leads generen, conversies maken. Daar is niets mis mee en dat is een gezond uitgangspunt. Maar die wens staat nooit op zichzelf, het is net als met communicerende vaten: alles houdt verband met elkaar en moet op elkaar worden afgestemd zodat het kan 'stromen'. Juist dat heeft alles met goed geformuleerde doelstellingen van je website maken.

 

 

Belangrijke vragen: 

Wat wil je bereiken met je website?
Wat is het hoofddoel en/of zijn er nog meerdere doelen?
Wat zijn de lange en korte termijn doelstellingen?
Wie is de doelgroep en wat zijn de wensen van de doelgroep?
Doorzie je het belang van de doelstellingen en staat dat in verhouding met de realiteit?

Als deze vragen zijn beantwoord, kunnen de doelstellingen worden geformuleerd. Krijg je een helder beeld. Wordt het belang ervan je ook duidelijk. En dat is het uitgangspunt voor de effectiviteit van je website. Het woord doelstelling lijkt een eenvoudig begrip, maar er zijn een flink aantal valkuilen bij het definiëren ervan.

 

Het bepalen van de doelstellingen

Solid Results start in alle gevallen met een oriënterend gesprek en indien nodig met opvolgende gesprekken om de doelstellingen te achterhalen, doelstellingen in kaart te brengen en het belang hiervan te benadrukken.

 

Formuleer een gerichte doelstelling:

We willen een website ontwikkelen die interesse opwekt bij onze potentiele klanten voor onze diensten en producten. Het streven is dat 3 procent van de bezoekers contact met ons opneemt.

Nu gaan we in de bovenstaande doelstelling uit van de actie die de bezoeker gaat ondernemen. Het belang van deze actie laat zich nu beter zien en is ook veel beter te meten. Het stimuleren hiervan betekent dat het aanbieden van informatie verschuift naar het aanbieden van voor de doelgroep relevante informatie. Informatie die nodigt tot actie, tot het opnemen van contact met je organisatie.

Wil je met ons vrijblijvend brainstormen? Neem contact op