Een goede huisstijl

Een goede en vooral ‘passende’ huisstijl geeft aan wat het bedrijf of de organisatie is en wil uitstralen. Het primaire doel van een huisstijl is dat de organisatie zich positief opvallend en herkenbaar in de markt positioneert.

Een goede huisstijl heeft een motivatie-vergrotend effect op de eigen medewerkers en wekt vertrouwen bij de externe doelgroepen van de onderneming.

Wat betekent het logo
voor uw organisatie?

Een logo straalt uit wie je als organisatie bent; het is het eerste gevoel wat wordt opgeroepen als men kennis maakt met een bedrijf. Het geeft een indruk wat moet corresponderen met de missie en visie van een bedrijf.

 

Onze werkwijze

Na een intensieve kennismakingsperiode tussen Solid Results en de klant gaan we met elkaar op zoek naar de gewenste uitstraling van het merk in de vorm van een logo. Want zoals gezegd: het logo levert een belangrijke bijdrage aan een effectieve, heldere communicatie en een direct herkenbaar positief beeld in de markt.

 

Beeld- of woordmerk?

Het beeldmerk: logo, wordt afgewogen tegen het woordmerk: vignet. De voor- en nadelen van woord- en beeldmerk in relatie tot uw bedrijf worden naast elkaar gezet. De daaropvolgende kleurbepaling zal de visuele boodschap extra emotionele lading moeten geven. We leggen opnieuw de nadruk op het feit dat het neerzetten van een huisstijl meer omvat dan de creatie van een beeld- en/of woordmerk.

Wilt u een sterk logo voor uw bedrijf?

Een geslaagde huisstijl

Een geslaagde huisstijl spreekt zowel uw relaties als uw medewerkers aan; uw corporate imago moet zichtbaar zijn. Een huisstijl die aansluit bij de identiteit van de organisatie voldoet aan het beeld dat u en uw medewerkers voor ogen hebben, hoort bij deze tijd en bezit een flinke portie aantrekkingskracht. Het bevordert de representativiteit, de effectiviteit, het onderscheidend vermogen en de toegankelijkheid tot de organisatie.

 

De huisstijl

Een huisstijl is verweven met het bedrijf en de activiteiten van de organisatie. Daarom is de huisstijl het belangrijkste onderdeel van het corporate imago. Dit gaat zeker niet alleen de eigenaar of de directie van een bedrijf aan, maar dit hoort bij de totale organisatie. Dus is het van groot belang dat de gehele organisatie trots is op de huisstijl en zich erbij 'thuis' voelt. 

 

Betrokkenheid

Solid Results zet een nieuwe huisstijl altijd organisatie-breed op, wat inhoudt dat een totale organisatie bij het proces betrokken wordt. Bij een grote organisatie kan dat gepaard gaan met workshops en bij een kleinere organisatie houden we een bijeenkomst waar men vragen kan stellen en waar alle werknemers hun mening kunnen ventileren.

In alle gevallen (ook bij een kleine organisatie) wordt een huisstijlhandboek gemaakt waarin alle regels ten aanzien van de huisstijl duidelijk worden uiteengezet en waarin alle voorkomende uitingen worden afgebeeld en omschreven.

Bent u toe aan een nieuwe huisstijl?

Bekijk de portfolio