Wat is een corporate imago?

Er is geen eenduidige definitie voor een corporate imago.
We denken aan termen als beeldvorming, relatiegroepen, ervaringen en gevoelens als we het corporate imago omschrijven.

Het imago is het beeld dat stakeholders, de omgeving en de publieke opinie hebben van een organisatie;
Het imago is het totaal van beelden, associaties en ervaringen dat belangengroepen koppelen aan een organisatie;
Imago is een complex beeld wat gevormd wordt in de hoofden van mensen.
Het is het geheel van gevoelens en overtuigingen die een visuele ervaring oproept.

We onderscheiden in imago:

Binnen het begrip imago zijn er drie verschillende soorten imago te onderscheiden. Namelijk het bewust gedragen imago, het onbewust gedragen imago en het gewenste imago.

Het bewust gedragen imago is het beeld van de organisatie zoals dat leeft bij de externe doelgroepen, wat objectief vastgesteld is door de klanten of de doelgroep.

Het onbewust gedragen imago is het beeld zoals dat intern binnen de eigen organisatie wordt waargenomen. Het kan zijn dat dit beeld niet altijd overeenkomt met de identiteit van de organisatie.

Het gewenste imago is het beeld wat door het management van de organisatie wordt nagestreefd.

Imagoniveaus: Het imago kan op verschillende niveaus betrekking hebben. 
Productklasse imago, wat inhoudt dat men onderscheid wil maken in de productklasse 
Merkimago, bijvoorbeeld verschillende soorten producten 
Bedrijfsimago: Wie ben je als bedrijf? 
Branche-imago, zoals bijvoorbeeld de ICT-sector. 
Winkelimago, dit is het imago van een afzonderlijke winkel. 
Landimago, deze is van belang wanneer een organisatie internationaal opereert en dit heeft invloed op het internationale handelsverkeer. 
Gebruikersimago, hier worden de personen die een bepaald product gebruiken, vaak over één kam geschoren. (Audi rijders)

Wilt u met ons praten over uw bedrijfsimago?

model persoonlijkheid 

Onderscheid

Reputaties ontstaan wanneer bedrijven een aparte, onderscheidende plaats innemen in de harten en hoofden van de stakeholders. Sterke reputaties ontstaan wanneer bedrijven hun acties en uitingen rond een kernthema concentreren. Zo kan flexibiliteit een kernthema zijn. Wanneer een organisatie flexibel is kan zij sneller inspelen op maatschappelijke kwesties. Wat bij het fundament onderscheid belangrijk is, is het naar voren laten komen wat ‘duidelijk anders’ is. De organisatie doet in dat opzicht duidelijke beloftes waarmee zij zich onderscheidt op een bepaald punt.

 

 

 

Zichtbaarheid

Bedrijven met een sterke reputatie zijn in de media beter zichtbaar dan organisaties met een zwakke reputatie. Zichtbaarheid creëert naamsbekendheid. De media werken als een vergrootglas. Het voordeel om zichtbaar in de media te zijn, is afhankelijk van de manier waarop een bedrijf zich presenteert. De zichtbaarheid heeft twee kanten. Enerzijds kan het de reputatie versterken. Anderzijds kan dezelfde zichtbaarheid een langdurig negatief effect hebben op de reputatie van een organisatie. Een aantal aandachtspunten in deze factor zijn:

  • Communiceer consequent met iedereen;
  • Neem zichtbare initiatieven ten opzichte van stakeholders;
  • Participeer in zinvolle maatschappelijke initiatieven.


Bent u toe aan een betere uitstraling van uw bedrijf? Neem contact met ons op.

 

Authenticiteit

Geloofwaardigheid wordt gewaardeerd. De schijn ophouden heeft geen zin en is over het algemeen niet verstandig, anders ben je niet meer geloofwaardig. Oprechtheid is voor een organisatie noodzakelijk in deze context. Op het moment dat een organisatie zich op een geloofwaardige manier aan haar stakeholders laat zien, verkrijgt zij een sterke reputatie.

De organisatie is authentiek wanneer:

  • Een bedrijf geloofwaardig is in haar uitingen;
  • Een bedrijf oprecht is;
  • Een bedrijf aantrekkelijk is om mee te werken.

 

Transparantie 

Een organisatie is transparant wanneer zij open is over haar werkwijze; dit komt ten goede aan de reputatie. Op het moment dat een organisatie niet transparant opereert en nooit over zichzelf spreekt, verliezen zij aanzien bij hun doelgroepen. Als zij haar doelgroepen regelmatig informeert over zichzelf, schept dat geloofwaardigheid en krijgt men vertrouwen. Zo kan een organisatie in dit kader beter eerlijk zijn over eventuele problemen dan deze te ontkennen. De uitspraak ‘eerlijk duurt het langst’ gaat ook op in de reputatie van de organisatie.

De organisatie is transparant wanneer:

 

  • Een organisatie openlijk zegt waar zij voor staan;
  • Een organisatie tijdig informatie naar buiten brengt;
  • Een organisatie open staat voor de stakeholders.