Corporate identity

De corporate identity heeft betrekking op het totaal aan uitingsvormen met behulp waarvan een organisatie haar persoonlijkheid bloot geeft, het is de presentatie van de organisatie. Een bewust gehanteerde bedrijfsidentiteit, waarbij wordt gelet op de consistentie van de uitgedragen signalen, zal een duidelijk beeld genereren bij de verschillende doelgroepen.

Een organisatie als persoonlijkheid

De persoonlijkheid van een organisatie bestaat uit kernwaarden: ze vertellen waar een organisatie voor staat en wat haar uniek maakt. Voorbeelden van kernwaarden zijn: veiligheid, avontuur, transparant, duidelijkheid. Deze waarden zijn bepalend voor alle communicatie-uitingen van de organisatie.

Wilt u over dit onderwerp met ons praten? 

 

De corporate story

Wat is het doel van een corporate story? Een corporale story vertelt wie u bent als bedrijf met de bedoeling dat men (uw klanten) zich thuis voelt bij uw organisatie. Dat men zich herkent in wat men nodig heeft. Het is een strategisch kompas voor de toekomst en het vertrekpunt voor alle communicatie. Het verhaal is de schakel tussen de strategische positionering en een onderscheidende profilering.

De corporate story is tevens een instrument om uw koers te bepalen en het identiteitsproces aan te jagen binnen uw organisatie. Het wordt ingezet als schakel tussen identiteit, positionering en profilering. Het verhaal is het vertrekpunt voor alle communicatie.

De corporate story biedt uw medewerkers een kader, maakt hun werk zinvol en zorgt voor onderlinge verbinding. De verbinding tussen de medewerkers en het bedrijf.

 

Communicatie

Communicatie is een middel om de persoonlijkheid van de organisatie uit te dragen. Met behulp van communicatie kun je een boodschap overbrengen aan je doelgroepen. De boodschap zal gelijk moeten zijn aan het gedrag van de organisatie.

 

Symbolen

Organisaties gaan steeds meer op elkaar lijken. Dus een sterke symboliek kan zorgen voor onderscheid. Je kunt hierbij denken aan de huisstijl, het logo, de website en het gebouw. Een symboliek visualiseert de persoonlijkheid en vormt zo het beeld van de organisatie.

Een sterke corporate identity: • sluit aan bij de kernactiviteiten; • sluit aan bij de organisatie als geheel; • staat in lijn met de 'roots' van een organisatie; • is onderscheidend; • spreekt verschillende doelgroepen aan.

Geloofwaardige betrokkenheid
Klein is het nieuwe groot, bejaarden zijn de nieuwe kinderen, kantoren worden stadsboerderijen en D66 is de vernieuwde VVD. Het mag duidelijk zijn: anno 2013 is niets meer wat het was. In deze continu veranderende wereld is authenticiteit lastig te vangen. Vandaar dat merken en organisaties met een onderscheidende visie en missie nu worden gezien als de nieuwe helden.

 

Direct herkenbaar

En dan gaat het niet alleen om het briefpapier, de in- en externe formulieren, de visitekaartjes en enveloppen, maar het gaat om alle commerciële uitingen zoals de website, brochures, folders, waarmee u zich presenteert, moeten beantwoorden aan de vastgelegde huisstijl

Wat nog al eens vergeten wordt is de manier waarop u letterlijk uw boodschap doorgeeft: het tekstschrijven. Ook de wijze waarop uw teksten worden vormgegeven, moet in harmonie zijn met de identiteit van het bedrijf.

 

Identiteit van jouw organisatie

Een identiteit geeft antwoord op drie vragen

  • 'Wie zijn wij?'
  • 'Wat willen wij?'
  • 'Wat kunnen wij?'

 

Brand Platform 
Een ‘brand platform’ heb je nodig om je te onderscheiden en geeft de richtlijnen aan in het dagelijkse werkritme, geeft mensen een gemeenschappelijk doel, doet dienst als basis voor een communicatieplan, voor productontwikkeling of het design van een nieuwe huisstijl.

Een goed platform is gebaseerd op bedrijfslogica en inzicht in de aard van de doelgroep. Het laat een helder beeld van de toekomst zien. Ingeval er sprake is van grotere organisaties kunnen de verschillende stakeholders in overeenstemming met het platform handelen. En ten slotte moet het platform in enkele zinnen kunnen worden uitgelegd, het moet krachtig en duidelijk zijn.

Het Brand Platform Model bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Visie: Wat is het doel van de organisatie?
  • Kern competenties: Waar zijn we de beste in? 

Zeker over de identiteit van uw bedrijf?

 

 

Differentiatie:

Hoe onderscheiden we ons van de rest?
  • Kern doelgroep: Op wie leggen we onze focus?
  • Kernwaarden: Waar geloven we in?
  • Personaliteit: Wat karakteriseert ons?
  • Missie: Waarom doen we wat we doen?
  • Brand belofte: Waarom moet je ons kiezen?


De wensen van de doelgroep en van de medewerkers

De identiteit van een organisatie moet aansluiten bij de eisen en wensen van de doelgroepen (extern) én van de medewerkers (intern). Een organisatie hecht veel waarde aan het beeld dat externe doelgroepen vormen ten aanzien van de organisatie. Maar laten we de medewerkers niet vergeten: zij zijn het die de identiteit uiteindelijk uit naar 'buiten' dragen. Als de medewerkers niet achter de identiteit van een organisatie staan of deze niet correct uitdragen, bestaat de kans dat de identiteit extern anders wordt ervaren.

De corporate identity mix
Een organisatie presenteert haar identiteit aan de omgeving via de onderdelen van de corporate identity mix. Wanneer een organisatie de identiteit in kaart wil brengen of wil veranderen, is deze mix een handig hulpmiddel. De corporate identity mix bestaat uit de persoonlijkheid die zich uit in: communicatie, symboliek en gedrag. Het imago is nauw verbonden met de identiteit van een organisatie.