• corporate_communicatie.jpg
  • internet-marketing.jpg
  • grafisch-ontwerp.jpg
  • website-ontwikkeling.jpg

Opdracht:

Verzin een naam en creëer een sprekend logo met een sterke pay off voor ons merk.

 

Waar staan zij voor?

Eigen Huys is een kleinschalig en innovatief woon- en participatieconcept voor mensen met een beperking met complexe problematiek. Eigen Huys laat mensen met een beperking zelfstandig wonen en volop meedoen in de maatschappij. Zij voelen zich daardoor gelukkiger en gezonder en hebben minder steun nodig van de overheid.

 

Meedoen in de samenleving

Wonen, werken, hobby’s, uitgaan, sociale contacten, genieten van het leven, net als iedereen. Eigen Huys biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. In jouw eigen huis en in jouw eigen buurt. Zoals jij het graag wilt. Samen met familie, vrienden en andere bewoners. Met deskundige begeleiding in de buurt als dat nodig is.

 

Het logo; de corporate story

Het logo is uiteindelijk een ‘gewoon’ huis geworden. Direct herkenbaar voor de doelgroep; jonge mensen met een beperking. Maar het logo/beedlmerk heeft ook een hippe uitstraling om met name de jeugd aan te spreken. Wat opvalt is dat het huis uit meerdere delen bestaat. Jonge mensen met een beperking herkennen dat, hun leven bestaat ook uit meerdere delen. Dat waar ze heel erg goed in zijn en stukken waar ze hulp bij nodig hebben. Daarom bestaat het huis uit meerdere onderdelen die niet helemaal goed ‘sluiten’ terwijl het toch een goed en compleet huis voorstelt.

 

De naam en pay off

Eigen Huys
Jouw huis. Met elkaar.

Naam:
Dat spreekt voor zich; weer is -met opzet- gekozen voor een kleine imperfectie in de vorm van een taalfout. Huys schrijven we met een y.

Pay off:
Jouw huis. Met elkaar.

Zelfstandig geclusterd wonen in een veilige vertrouwde omgeving.

 

Terug naar het totaaloverzicht

Eigen Huys

Eigen Huys logo
Eigen Huys Brochure 1
Eigen Huys Brochure 2
Eigen Huys Website
 

 

Opdracht:

Verzin een naam en creëer een sprekend logo met een sterke pay off voor ons merk.

 

Waar staat het merk voor?

Een zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking en een niet aangeboren hersenletsel. De organisatie biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel. Vele cliënten maken gebruik van een uitgebreide pallet aan diensten die variëren van arbeid en educatie tot recreatie. Zij bieden zinvolle invulling van de dag, waardigheid en comfort. De voorwaarden voor een gelukkig bestaan. In nauwe samenspraak met de cliënten kijken ze welke zorg het best aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften. Het uitgangspunt daarbij is: ‘gewoon’ waar het kan, ‘speciaal’ waar nodig.

 

Organisatie breed

We kregen de gelegenheid om dit project organisatie breed neer te zetten. Door middel van workshops waar -vanuit alle lagen van de organisatie- medewerkers aan hebben deelgenomen. Die samenwerking heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het eindresultaat: een naam en een logo met een pay off die door de medewerkers als zeer ‘eigen’ wordt ervaren. Solid Results streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de medewerkers bij het realiseren van dergelijke trajecten; het is hun organisatie, het zijn hun cliënten, zij moeten met trots hun naam en uitstraling ‘dragen’.

 

Het logo

Het beeldmerk is sterk verweven met de naam: Pauwer. We hebben in pauwblauw een pauw neergezet. Een pauw die met haar staart tevens een hand visualiseert. De hand van de client die nog heel veel kan, de hand van de begeleider die open staat voor de client.

 

De naam en pay off

Pauwer knipoogt naar het Engelse woord Power: kracht. En met name deze cliënten varen op hun kracht. Zij zijn krachtig in hun wil om het mooiste uit hun leven te halen. Ondanks wat hen is overkomen. Tevens zit er het woord Pauw in. De Pauw is een trotse vogel; de cliënten zijn trots op wat zij nog steeds waarmaken in hun leven, trost op alles wat er nog wel is. De pay off spreekt het uit: 'kracht geef je door'. Van client naar de omgeving, van de omgeving naar de client, van client naar begeleider, van begeleider naar client.

 

Terug naar het totaaloverzicht

Pauwer

Pauwer logoPauwer website

Strategie & creatie

Development

Websites
Webshops
PHP
Javascript
Animatie
Videoproductie

Online succes

SEO
Conversie optimalisatie
Linkbuilding
Hosting
Social Media
Beheer en support

Het is ons werk om mensen te raken